Про права пацієнтів згідно із Конституцією України

Згідно із Конституцією України, Законом України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” та Цивільним кодексом України пацієнти мають такі права:

Права пацієнтів

право на медичні профілактичні заходи;
право на доступність у галузі охорони здоров’я;
право на згоду на медичне втручання та право на відмову від медичного втручання;
право на свободу вибору в галузі охорони здоров’я, а саме:

  • право на вільний вибір лікаря;
  • право на вибір методів лікування відповідно до рекомендацій лікаря;
  • право на вибір закладу охорони здоров’я;
  • право на заміну лікаря;
  • право на лікування за кордоном у разі неможливості надання такої допомоги у закладах охорони здоров’я України;
право на медичну таємницю;
право на якісну медичну допомогу;
право на безпечну медичну допомогу;

право на інновації, а саме:

  • право на медико-біологічний експеримент;
  • право на репродуктивні технології;
  • право на донорство;
  • право на терапевтичне клонування;
  • право на корекцію (зміну) статі; 
право на попередження за можливістю страждань і болю; 
право на індивідуальний підхід до лікування;
право на оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров’я;
право на відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю;
право людини на життя та на повагу до гідності при наданні медичної допомоги;
право на захист від будь яких незаконних форм дискримінації, пов’язаних зі станом здоров’я.